Předseda Svazu modelářů ČR k Doplňku X

Předseda Svazu modelářů ČR k „Doplňku X“

Doplněk X bezpilotní systémy k předpisu L2

Doplněk v tomto znění zpracoval Úřad civilního letectví (UCL).
Vydáno bylo 16.10.2009 k veřejnému připomínkovému řízení, které bude uzavřeno 30.11.2009.

Tento materiál vznikl na základě připomínek členů komise ze zasedání dne 8.9.2009.
Tohoto zasedání jsme se zúčastnili a připomínky jsme v termínu odevzdali na Min.dopravy ČR (naše připomínky jsou zveřejněny). Ani jedna naše připomínka nebyla akceptována, nevíme proč, a ani náš požadavek na seznámení se s připomínkami ostatních členů komise nebyl splněn, do dnešního dne jsme nedostali odpověď.

Celý text doplňků získáte na adrese uvedené p.Cejnarem v jeho příspěvku.

Čtěte tento dokument pozorně a ihned si jednotlivé body promítněte do naši sportovní, nebo rekreační leteckomodelářské a raketomodelářské činnosti, dopad na kluby, kroužky, výrobce, prodejce aj.

Je potřeba, aby toto veřejné připomínkové řízení bylo skutečně veřejné t.zn., že se může zúčastnit každý, kdo má k této problematice co říci, má názor, věcnou připomínku, kritiku.
Svoje písemné připomínky zasílejte na adresu UCL-Letiště Ruzyně, 16008 Pha 6, nebo mail: olp(a)caa.cz

V případě, že budete chtít seznámit se svými podnětnými připomínkami i Klub leteckých modelářů ČR, pošlete je na adresu Svazu modelářů ČR.
Máme příležitost se vyjádřit, takže už bychom neměli být postaveni před nějaký likvidační předpis. To už tady bylo a není to tak dávno.

Klub leteckých modelářů ČR a Svaz zpracují naše oficielní stanovisko a zašlou na Min.dopravy ČR – jeho znění bude zveřejněno.

Karel Koudelka
předseda SMČR