Stanovisko SMČR k Předpisu L2

Stanovisko SMČR k dalšímu návrhu Ministerstva dopravy ČR a Úřadu pro civilní letectví „Předpisu L2 – Doplněk X – Bezpilotní systémy“

Dne 30.11.2009 zaslal SMČR svoje stanovisko k „Doplňku X“ na ÚCL ve shodě s jeho výzvou k připomínkování návrhu.
V souladu s již dříve uvedenými připomínkami svazu byl opětovně zpracován materiál, který shrnuje a vysvětluje rozporné body z pozice nejen modelářského svazu, ale i z hlediska modelářské činnosti jako takové.

Odeslaný materiál se skládá ze čtyř samostatných částí.

  1. Vyjádření SMČR v rámci odborného připomínkového řízení k návrhu změny leteckého předpisu L 2, Pravidla létání Regulace bezpilotních systémů
  2. Zpracování „Doplňku X“ s připomínkou SMČR
  3. Zpracování připomínek do v Hlava 1, Předpisu L2
  4. Zpracování „Doplňku Y“ – Modely letadel do 20 kg

V části 1/ Vyjádření SMČR – jsou uvedeny připomínky svazu a jejich odůvodnění k předloženému Doplňku X včetně stanoviska proč byl zpracován Doplněk Y a upraveny materiály Hlava 1 a přepracován Doplněk X.

V části 2/ přepracovaný Doplněk X – zapracovány připomínky do předpisu jako samostatný předpis pro UAV bez modelů letadel do 20ti kg.

V části 3/ připomínky Hlava 1, Předpisu L2 – zde jsou zapracovány nová názvosloví v návaznosti týkající se definic modelů letadel do 20ti kg z Doplňku Y.

V části 4/ „DOPLNĚK Y“ – nově zpracovaný materiál, která vychází z původních návrhů, ale je výhradně určen a zahrnuje pouze oblast modelů letadel do 20ti kg. Ve svém obsahu respektuje jak požadavky bezpečnosti leteckého provozu, pravidel užívání a provozování modelů, včetně pravidel užívání vzdušného prostoru.

Zájemci o seznámení se s jednotlivými materiály mají možnost tyto si zobrazit ve formátu pdf po prokliknutí níže.

Vyjádření SMČR soubor 1
Vyjádření SMČR soubor 2
Vyjádření SMČR soubor 3
Vyjádření SMČR soubor 4

Po dřívějších zkušenostech z projednávání připomínek a návrhu, jsou uvedené materiály publikovány opětovně v plném znění, tak jak byly na ÚCL předloženy.
Závěrem bychom rádi poděkovali, těm modelářům a klubům, kteří poslali své připomínky a návrhy na ÚCL vyjádřili tak svůj postoj k navrhovanému materiálu.

V Praze 1.12.09
Za KLeM ČR Ing. Petr Cejnar