Informace o jednání s ÚCL

Jak jedná ÚCL

SMČR sleduje dění ohledně tvorby a zpracování nového návrhu Doplňku X. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na ÚCL, který již nový návrh zpracoval, aniž dal příležitost SMČR k případnému vyjádření se k jeho stanoviskům zaslaných dne 28.2.2010. Skoro okamžitě s odpovědí na SMČR k jeho připomínkám již vydal nový návrh Doplňku X.
Naši žádost a odpověď uveřejňujeme zde: Odpověď UCL

V Praze dne 10.2.2010
Zpracoval: Ing. Petr Cejnar 

Informace o jednání s ÚCL

Podle dohody z jednání na MD v Mezirezortní komisi MD SMČR dne 30.11.2009 zaslal svoje připomínky k návrhu Doplňku X. Tyto připomínky jste všichni mohli číst v předchozích aktualitách. Dne 28.1.2010 zhruba po dvou měsících jsme obdrželi emailovou odpověď. Její znění si zájemci mohou prostudovat po otevření přiloženého pdf. souboru zde: Vyjádření UCL

V Praze dne 9.2.2010
Zpracoval : Ing. Petr Cejnar