Vyplnění dotazníku investičního majetku

Vážení kolegové a je tu další rychlovka,
na základě požadavku Sdružení sportovních svazů ČR, jehož členem je i SMČR, se na Vás obracím se žádostí o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který se týká investičního majetku ve vlastnictví klubů SMČR, jehož vstupní (pořizovací) cena je 40.000,- Kč/ks. a výše. Jedná se zejména o investiční prostředky pořízené z dotací SMČR – malotraktory, počítače, notebooky, frézky, soustruhy, ozvučovaní zařízení, vozidla, svážecí lodě, sekačky apod., a dále investiční prostředky, které si pořídily kluby z vlastních prostředků – např. autodráhy.
Za investiční majetek je považován soubor – souprava dílů, která dohromady plně souvisí a tvoří jeden investiční celek.
Důvodem tohoto přehledu je znalost hodnoty investičního majetku celkem, aby byla zřejmá nákladovost na provozování a údržbu, která slouží jako podklad při podávání požadavků na čerpání finančních prostředků z MŠMT ČR.

Prosím, abyste věnovali tomuto dotazníku pozornost a zaslali jej na sekretariát SMČR nejpozději do 20. června 2010.
Dotazník je v el. podobě: dotaznik zde ke stažení

Mgr. Miroslav Navrátil
taj. SMČR

Dále žádám kluby, které zaslaly dotazník nemovitého majetku vč. pozemků, aby zaslaly kopii výpisu vlastníka – LV z Katastrálního úřadu na dané nemovitosti .
Děkuji.